SAG vám přeje veselé Velikonoce

31.03.2024

Milí příznivci,

přejeme vám, vašim rodinám a všem blízkým krásné Velikonoce!

Ať nám všem tento den vzkříšení a nových začátků přinese pospolitost, radost a pokoj. V těchto výjimečných časech je důležitější než kdy dříve nosit v srdci naději a ono světlo, jež Velikonoce symbolizují. Setkejme se tedy ve vděku za naše společenství - a za lásku, která nás obklopuje.

Vaše SAG