Sdružení Ackermann-Gemeinde zvolilo nové předsednictvo

15.02.2022

Sdružení Ackermann-Gemeinde zvolilo v rámci zasedání valné hromady spolku nové předsednictvo! 

Všem zvoleným srdečně gratulujeme a přejeme jim do nového volebního období mnoho krásných zážitků se na jejich spolupráci! 

Děkujeme Proglasu za milý článek, který naleznete ZDE


Mons. Adolf Pintíř (předseda)

Člen a duchovní rádce SAG, hlavní kaplan řádu Maltézských rytířů. Jako kněz působil od r. 1977 ve farnostech českobudějovické diecéze. V letech 2008-2015 zastával úřad generálního vikáře (1. 3. 2014-13. 6. 2015 byl administrátorem diecéze). Od 1. 12. 2015 působí jako výpomocný duchovní v Sušici a okolních farnostech.

Dr. theol. Petr Křížek (místopředseda)

Vystudovaný teolog a promovaný sociální etik působil v letech 1996-2000 jako sekretář pražské kanceláře Ackermann-Gemeinde a od roku 1999 jako první jednatel SAG. Od roku 2003 až po současnost je členem jejího předsednictva - ve funkci místopředsedy SAG. V letech 1996-2006 zastával pozici projektového referenta a vedoucího vědeckých projektů v České křesťanské akademii. V roce 2006 založil cestovní kancelář, kterou vede do současnosti.

s. Angelika Ivana Pintířová (duchovní rádkyně)

Patřím do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kam jsem tajně vstoupila v roce 1977. Původní profesí jsem zdravotní sestra se sedmiletou praxí na interně. Vystudovala jsem poté FF UK obor pedagogika - ošetřovatelství, vyučovala jsem ošetřovatelství a estetickou výchovu na SZŠ a pečovatelství v Dívčí katolické škole, následně jsem vystudovala na DAMU obor dramatická výchova a v celoživotním vzdělávání hlasovou pedagogiku a reedukaci.

Mgr. Daniel Herman 

Dlouholetý člen SAG a již ve třetím období členem předsednictva a a předsedou spolku. Česko-německé vztahy patří mezi jeho dlouholetá témata, za což obdržel řadu německých ocenění a vyznamenání. Mimo aktivní činnosti v SAG je členem rady Česko-německého diskusního fóra a členem správní rady Středoevropské akademie v Bad Kissingen. V letech 1996-2005 byl mluvčím České biskupské konference, poté mj. vedl pražskou kancelář prezidentského kandidáta prof. Jana Švejnara. Od roku 2010 do roku 2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, 2013-2017 pak poslancem za KDU-ČSL a od ledna 2014 do prosince 2017 ministrem kultury v koaliční vládě Bohuslava Sobotky. Od r. 2018 působí jako OSVČ v poradenských a lektorských pozicích a je zároveň i členem předsednictva Česko-lichtenštejnské společnosti. V r. 2021 byl jmenován honorárním konzulem Lichtenštejnského knížectví v ČR.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

Historik a archivář, vyučující na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Česko-německým vztahům se věnuje od svých vysokoškolských studií: v letech 1990-1993 vedl spolu s V. Babičkou historickou a česko-německou sekci České křesťanské akademie, kdy navázal úzké kontakty s AG (P. Anton Otte, W. Rzepka, F. Olbert) a podílel se na přípravě společných akcí, zejm. první řady Mariánskolázeňských rozhovorů. V letech 1993-2003 působil na zahraničně-politickém odboru Kanceláře prezidenta republiky, kde vedl teritoriální referát německy mluvících zemí, později jako konzultant. 1998-2005 člen správní rady Česko-německého fondu budoucnosti, 2006-2013 člen společné Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků, od r. 2009 člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (2009-2013 její spolupředseda), od r. 2009 člen Collegium Carolinum, Mnichov, od r. 2008 člen kuratoria Středoevropské akademie/Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen, 2008-2021 člen vědecké rady Sudetoněmeckého muzea v Mnichově, od r. 2015 člen vědecké rady Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Základní oblasti odborného zájmu (a související publikační činnost): česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945; československá a česká zahraniční politika po r. 1945; církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti; aktuální politické a sociální problémy německy mluvících zemí.

Christoph Mauerer 

Jmenuji se Christoph Mauerer (nebo v Česku prostě Kryštof) a jsem SŠ a VŠ učitel němčiny. Je mi 31 let a původně pocházím z bavorské části Šumavy. Po maturitě jsem se díky Evropské dobrovolné službě dostal do Prahy. Během studií (germanistika, bohemistika a katolická teologie v Řezně, Pasově a Praze) jsem se seznámil s Ackermann-Gemeinde. V současné době učím němčinu na jedné střední škole v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni. Tam i píšu doktorskou práci o plzeňských Němcích. Dále se věnuji překládání mezi ČJ a NJ a trénování mládeže u DFC - Deutscher Fußball-Club Prag. Již několik let se angažuji v předsednictvech Junge Aktion (od r. 2014) a Ackermann-Gemeinde (od r. 2016). Jelikož chci dlouhodobě žít v ČR, tak bych se v budoucnu chtěl více angažovat v SAG, které jsem už mohl pomáhat při několika projektech (např. divadelní inscenace na loňské konferenci). Proto jsem se rozhodl kandidovat do předsednictva SAG. Těším se na setkání s Vámi na konferenci v Ústí nad Labem.

PhDr. Michal Pehr, PhD.  

V letech 1995-2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů. Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (2001). 2003-2018 působil jako pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a od roku 2002-2007 byl interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednáší (např. Politické programy po roce 1945). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu a na historii třetí Československé republiky 1945-1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je členem několika odborných společností. Od roku 2010 je též zastupitelem města Louny a 2010-2018 byl též členem městské rady.