Šestý ročník festivalu Meeting Brno se blíží!

13.07.2021

Milí příznivci SAG, 

rádi bychom Vás tímto upozornili na možnost zúčastnit se multižánrového festivalu Meeting Brno, který se uskuteční od 26. července do 1. srpna 2021. Letošním motem je ,,Pravda vítězí?'' A co festival přinese? 

Přinese téma proměnlivosti narativů, rozdílných úhlů pohledu na dějinné události či osobnosti v různých generacích a společenských skupinách, jakož i ohýbání skutečnosti ve prospěch ideologií. Tendenční či jednostranný popis událostí může vést k nežádoucím jevům ve společnosti. Evropské dějiny byly opakovaně tragicky poznamenány tím, že byly úmyslně zamlčovány některé historické souvislosti či byla úmyslně zkreslována fakta, což vedlo k rozdělení společnosti a zvyšování vlivu populistických a extremistických názorových proudů. Otevíráním nových perspektiv proto chceme přispět k narušení stereotypního uvažování.

Program a organizační informace naleznete zde: https://www.meetingbrno.cz/.

Neváhejte a zavítejte do Brna!

Vaše SAG