Páteční večer na česko-německé konferenci 2022

24.02.2022

Vážení a milí, 

úvodní večer letošní česko-německé konference byl věnován referátům od Dr. Joachima Klose a PhDr. Michala Pehra, kteří nám osvětlili téma hranic z pohledu filozoficko-historického. Jsou hranice určitým přežitkem nebo naopak nezbytností? 

Dr. Klose se z počátku zabýval pádem Železné opony a s tím souvisejícím otevřením hranic v letech 1989/90. Tyto události jsou neodmyslitelně vryté do naší paměti. Od té doby je tomu tak poprvé, co se hranice na krátkou dobu opět uzavřely - nyní však kvůli coronavirové pandemii. Následně se Joachim Klose zabýval pojetím domova se slovy, že domov nezná hranic, nýbrž je utvářen osobními zkušenostmi a sociálními vazbami.  

Michal Pehr navázal na příspěvek tezí, že hranice do moderního pojetí světa nepatří. Naše společnost stojí na mezinárodní spolupráci. Přesto jsou pro Čechy hranice důležité, z geografického i historického hlediska, neboť české dějiny jsou i dějinami územních ztrát.

Na ucelenější obsahové shrnutí konference se můžete těšit dostanete v březnovém informačním listu!

Vaše SAG