Sny o svobodě. Romantismus v Rusku a Německu

10.11.2021

V drážďanské galerii Albertinum je k vidění výstava německého a ruského romantismu.

"Umělci romantismu čelili tomuto převratnému období uměleckým vesmírem, v němž převládaly emoce a který měl revoluční potenciál. Jejich sny o svobodě spojují umělecký individualismus se sociálními utopiemi. V úzké spolupráci mezi Albertinem Státních uměleckých sbírek v Drážďanech a Státní Treťjakovskou galerií v Moskvě budou poprvé společně vystaveny obrazy z období romantismu z obou sbírek...

Výstava se zaměřuje na Caspara Davida Friedricha, Alexeje Venetsianova, Carla Gustava Caruse a Alexandra Ivanova, kteří patří k významným umělcům období romantismu v Rusku a Německu. Kolem nich se seskupují témata jako noční krajina, touha po Itálii, náboženství a svoboda umění. Představuje více než 140 romantických obrazů, především ze Státní Tretjakovské galerie v Moskvě a Albertina v Drážďanech, jakož i z dalších ruských a německých muzeí. Kromě toho jsou zde dokumenty a předměty spojené s životem umělců a dalších historických osobností." - Albertinum

Více se můžete dočíst na stránkách Albertina či pražského Goethe Institutu.

Výstava trvá do února 2022.