"Mezi životním stylem a změnou systému. Tváře klimatické zodpovědnosti."

17.12.2021

Evropská soutěž o nejlepší esej pro studenty byla vypsána po jedenácté

 MÜNCHEN/PRAG. Jedenáctá evropská esejistická soutěž vznáší otázku klimatické zodpovědnosti. Vyhlašuje ji spolkový předseda organizace Ackermann-Gemeinde, Martin Kastler, a předseda Společnosti Bernarda Bolzana, Doc. Matěj Spurný. Soutěž se koná v souvislosti s 30. Brněnskou konferencí "Dialog uprostřed Evropy" (08.- 10. dubna 2022) v Brně. "Nám všem je jasné, že se náš životní styl vzhledem ke klimatickým změnám musí změnit", říká bývalý poslanec Evropského parlamentu za CSU Kastler a konstatuje: "Ve střední Evropě k tomu chybí konstruktivní přeshraniční dialog". Proto se obává, že téma klimatu povede jen k dalším "příkopům" v Evropě." Otázka změny klimatu "není přitom pouze téma environmentální, ale také sociální, související se samotnými základy fungování našeho světa", dodává český historik doc. Matěj Spurný a očekává, že "způsob, jakým budeme schopni klimatické krizi čelit každopádně rozhodne o podobě našeho společenského uspořádání a života lidí na Zemi vůbec." Kastler i Spurný jsou pak zajedno v názoru, že o to důležitější je klást si otázky klimatické zodpovědnosti společně. A k těmto úvahám vybízí i esejistická soutěž.

 Odborná porota v čele s oběma iniciátory zvolí ze zaslaných prací vítěze. Ocenění autoři získají možnost prezentovat své eseje v dubnu 2022 na 30. Brněnském symposiu "Dialog uprostřed Evropy". "Mladí lidé mají jiný a často upřímnější náhled na aktuální vývoj." To ukázaly již předchozí ročníky, říká Kastler, který stál na počátku vzniku soutěže před deseti lety. Zvláštní přitažlivost této soutěže spatřuje Kastler v tom, že vítězové soutěže získají příležitost prezentovat své příspěvky před velkým publikem a budou moci nabídnout své názory k diskuzi. 

Vítězný příspěvek bude oceněn odměnou v hodnotě 500 €. Držitelé 2. a 3. místa obdrží za svoji práci odměnu 300 €, resp. 200 €. Doporučený rozsah eseje je 1 - 3 strany (A4). Eseje mohou být napsány v německém, českém nebo slovenském jazyce. Obzvláště vítány jsou příspěvky v různých jazycích. Pořadí v soutěži určí porota složená z představitelů českých a německých institucí pod vedením bývalého poslance EP Martina Kastlera a Doc. Matěje Spurného. Vítězné práce budou uveřejněny. Příspěvky k tématu "Mezi životním stylem a změnou systému. Tváře klimatické zodpovědnosti" mohou být zaslány emailem do 27. února 2022 na adresu essay@ackermann-gemeinde.de. V emailu je třeba uvést následující údaje: jméno, adresa, email, věk, univerzita, studijní obor a telefonní číslo. Soutěže se mohou zúčastnit studenti vysokých škol a doktorandi z Německa, České republiky, Rakouska a Slovenska