Prohlášení SAG a AG k útoku na Ukrajině

27.02.2022

Společné prohlášení

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde

k útoku Putinova Ruska na Ukrajinu

Praha a Mnichov, 26. 2. 2022

V Ackermann-Gemeinde - organizaci založené vyhnanci po druhé světové válce, kteří se jako křesťané od samého počátku občansky angažovali v evropském mírovém uspořádání a bojovali za překonání železné opony - musíme přihlížet, jak se s invazí Putinova Ruska na Ukrajinu do Evropy vrátila válka. Útok na Ukrajinu je útokem na demokracii a hrozbou pro svobodu, což zejména u našich sousedů, kteří mají přímé hranice s Ruskem a Ukrajinou, i u řady našich přátel z tamní občanské společnosti vyvolává velmi konkrétní vzpomínky na dobu ruské nadvlády a diktatury. Naši čeští sousedé však i na Německo apelují, že dosud uvalené sankce nejsou dostatečné.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde rezolutně odsuzují ruský útok na Ukrajinu, který je v rozporu s mezinárodním právem. Nadále podporujeme demokracii a svobodu, lidskou důstojnost a konkrétní mírovou práci, což jsou nejmocnější nástroje proti diktatuře.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde vyzývají všechny činitele zastávající politické funkce - zejména představitele vlád a evropských institucí - aby se zasadili o co nejtvrdší sankce a uvalení úplného obchodního embarga na Ruskou federaci včetně vyloučení ze systému SWIFT, dokud nebude ukončena vojenská okupace Ukrajiny a veškeré válečné činy. Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde se obracejí na české a německé občany a vyzývají k jasným projevům solidarity s lidmi na Ukrajině. Sankce, jako je vyloučení ruských financí ze systému SWIFT, budou mít dopady, které jsme připraveni nést a které ukrajinskému lidu historicky dlužíme. Není možné, aby hrály roli obavy z nedostatku energií, zatímco na Ukrajině umírají lidé.

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde vyzývají všechny lidi dobré vůle a organizace občanské společnosti, aby organizovali mírové iniciativy, modlitby, demonstrace nebo bohoslužby a aby se těchto iniciativ účastnili na všech úrovních. Dobrými příklady jsou ekumenická výzva Německé biskupské konference, Evangelické církve v Německu a Pracovního společenství křesťanských církví v Německu k modlitbě za Ukrajinu v neděli 27. února 2022 nebo výzva použít v tento den při všech bohoslužbách v České republice mešní formulář "V době války nebo rozvratu".

Sdružení Ackermann-Gemeinde a Ackermann-Gemeinde vyzývají všechny lidi dobré vůle, aby prostřednictvím humanitární a finanční pomoci dle svých možností pomáhali usnadnit situaci lidí na Ukrajině a těch, kteří v současné době musí svou zemi opustit. Dobrým příkladem účinné a rychlé pomoci je mimořádná sbírka pro Ukrajinu organizace Caritas International.