Velikonoční slova 

14.04.2022

Už třetí Velikonoce za sebou budeme prožívat jinak, než jsme bývali zvyklí. Už se zdálo, že se po dvou letech můžeme vrátit do navyklých způsobů a najednou se do jásavých tónů zvonů mísí řinčení zbraní ne až tak daleko od nás. A možná právě to může být šance, prožít Velikonoce - těžiště, střed a pramen naší víry daleko hlouběji.

Pandemie i válka s sebou přinášejí neustálé zprávy o smrti. Nedávno jsem narazila na text filozofky Anny Hogenové: "Opravdový život je možný jen v niternosti pravdy a ta je možná jen v prožitém vztahu ke zrození a ke smrti. Smrt si neseme v sobě jako nejvlastnější možnost, tato možnost nám patří a náleží nám nejvíce ze všech možných možností. Aby nás nepřekvapila je třeba se na ni připravovat po celý život." Velikonoční vigilie je jedinečnou lekcí takové přípravy.

Možná nám budou letos daleko srozumitelnější slova proroka Barucha, ze 6. čtení této vigilie. "Čím to, Izraeli, že jsi v nepřátelské zemi, že chřadneš v cizí zemi, poskvrněn jako mrtvoly, že jsi připočten k těm, kteří sestoupili do podsvětí? Opustil jsi studnici moudrosti! Neboť kdybys byl chodil po Boží cestě, přebýval bys v pokoji navěky. Nauč se, kde je poznání, kde síla, kde důvtip, abys tím poznal, kde je dlouhý věk a život, kde v pokoji září oči...To je náš Bůh, nemůže být jiný k němu přirovnán... Potom se (moudrost) ukázala na zemi a stýkala se s lidmi... Obrať se, Jakube, a uchop ji, choď po cestě v jejím lesku, vstříc jejímu světlu!"

A až budeme při velikonoční vigilii stát kolem ohně, povšimněme si jeho plamene, jak rozhání tmu a osvěcuje noc. Ať jeho světlo a teplo nám v plné síle připomíná Božího Syna. Rozfoukejme v tu chvíli naplno svou víru a slavme Kristovo vítězství nad smrtí. Svíci, kterou si pak rozsvítíme od paškálu, nesme domů jako vzácný dar. A až nás sevřou temnoty strachu, nejistot i starostí všedních dnů, rozsviťme si ji a nechme vstoupit Toho, koho nám má připomínat. Totiž Toho, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu, Ježíše Krista. Jen jemu jedinému patří všechna moc a vláda na věky věků.

Požehnané Velikonoce. Aleluja.