Videoseminář "Zeig mir Zivilcourage"

02.05.2022

Téměř 30 mladistvých z různých koutů Německa i České republiky se o víkendu 11. března sešlo ve vzdělávacím centru ve Waldmünchenu, kde si mohli nejen vyměnit názory, ale i trénovat kreativní vystupování na téma "občanská odvaha" na videosemináři, který uspořádalo koordinační centrum Tandem a česko-německý portál pro mládež ahoj.info.

Po prohlídce domu s Jürgenem Riedlem, pracovníkem s mládeží, následovala první příležitost navzájem se v obou jazycích představit a seznámit se.

Na páteční večeři navazovalo tematické představení různých aspektů pojmu "občanská odvaha". Po diskusi o definici pojmu se rychle ukázalo, jak je téma chápáno mnohdy velmi politicky a jak odlišně by se účastníci chovali ve fiktivních situacích.

Později jsme diskutovali o vzorech, vlastních zkušenostech s morální odvahou a různých způsobech a možnostech, jak se zapojit.

Mezi tím byly krátké občerstvovací přestávky s jazykovými hrami. V sobotu odpoledne se skupina seznámila se světem filmu. V rámci tohoto programu byly probrány základní informace o filmografii, dozvěděli jsme se spoustu nového o technické stránce - například o různých úhlech natáčení a možnostech realizace.

Následně konečně nastal čas, aby šest malých skupinek, vybavených technikou, začalo natáčet i své filmy. Přístupy skupin byly velmi různorodé: některé natáčely venku, jiné uvnitř, s textem, s herci nebo bez nich. Natáčely se konkrétní situace, které vyžadovaly nebo ukazovaly občanskou odvahu, nebo její abstraktnější představy. Skupiny byly kreativně i technicky podporovány členy týmu a panem Riedlem.

Když byly scény hotové, přišel na řadu jejich střih. Zde se rychle ukázalo, co se povedlo a co naopak vyšlo jinak, než bylo plánováno (někdy dokonce lépe). Nyní se objevily otázky týkající se zvuku, speciálních efektů a tak podobně. Velmi nás to bavilo, a tak mnoho z nás objevilo novou vášeň. Rychle jsem si uvědomili, jak vysoce pracovně náročné je na točit film. A to ten náš trval jen do dvou minut. U některých se dokončování klipů protáhlo až do noci.

V neděli před obědem nadešel ten slavnostní čas a šest filmů slavilo svou premiéru. Po každé projekci byla skupina krátce dotázána na tvůrčí proces, stylistické volby a své zkušenosti.

Přátelská a otevřená atmosféra byla patrná od začátku a pokračovala po celý víkend. Semináře se zúčastnilo mnoho různých účastníků s velmi odlišným zázemím a motivací, pro některé to byla v česko-německém kontextu také premiéra.

Celkově se jednalo o obohacující a poučný víkend. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách Tandemu.