Vítejte, faráři Vierhocku!

26.10.2023

Dne 25. října se konalo první oficiální setkání Sdružení Ackermann-Gemeinde s novým farářem německé farnosti, panem L. Vierhockem. Naše dvě dobrovolnice vedly s knězem rozhovor a ptaly se ho na jeho dosavadní život či na jeho kněžské úkoly. Rozhovor bude zveřejněn v prosincovém čísle Infomačního listu.

Za setkání velice děkujeme!

Těšíme se na další spolupráci!