Změny u Junge Aktion

12.12.2023

Novinky v Junge Aktion - změna zkratky a nové logo

Pandemie koronaviru postavila mnoho mládežnických organizací, včetně Junge Aktion, před velké výzvy. Zavedené formáty se již nemohly konat a vše se přesunulo do virtuálního světa. Tato nelehká doba se ale zároveň stala podnětem k procesu změn, jejichž cílem je kriticky přezkoumat stávající přístupy a vyvinout nové tak, aby bylo dosaženo větší atraktivity pro nové členy.

To se netýká pouze setkání a aktivit, ale také poslání Junge Aktion a jejích hodnot. Junge Aktion chce pokračovat v jasném závazku Evropě a výměně a porozumění na mezinárodní úrovni. Myšlenka smíření a míru stojí proto v centru pozornosti.

Bohužel tomu tak není ve všech částech naší společnosti. Pravicová propaganda je stále rozšířenější. V rámci těchto pravicových struktur existují také mládežnické organizace, které šíří nacionalistický a někdy i pravicově extremistický obsah. Junge Aktion se od takových tendencí a těchto mládežnických organizací chce jasně distancovat a nechce být s nimi zaměnována. Na tomto základě bylo rozhodnuto o nové zkratce, kdy "JA" nahrazuje "JAG" (stojící pro Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde). V mluveném projevu se pak preferuje použití delšího Junge Aktion, aby se zabránilo nedorozuměním. Spolu s rozhodnutím změnit zkratku bylo rozhodnotu také o novém logu, čímž by se měly změny zviditelnit i navenek. Již se objevily návrhy na podobu loga, ty se v současné době dokončují.

Více k novinkám v rámci JAG si můžete přečíst v oficiálním prohlášení na webových stránkách: Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde (junge-aktion.de)