Zpráva o úmrtí Franze Olberta

03.02.2023

11. ledna 2023 nás navždy opustil pan Franz Olbert. Člověk, který pro Ackermann-Gemeinde udělal mnohé a neúnavně se zasazoval o dialog mezi Čechy, Němci a Slováky.

Níže si můžete přečíst smuteční řeč, přednesenou Dominikem kardinálem Dukou při zádušní mši konané 20. ledna 2023 v Mnichově.

Ať je zem panu Franzi Olbertovi lehká.