Žena v církvi

Žena a dnešní doba - důležité téma, o kterém se mluví a diskutuje v mnoha oblastech. Pohlaví hraje důležitou roli i v česko-německých vztazích, a proto nás velmi těší, že můžeme téma česko-německé konference Sdružení Ackermann-Gemeinde pro rok 2021 ještě více prohloubit.

Helena Faberová

Helena Faberová je nejen zakladatelkou našeho Sdružení, ale také velmi inspirativní ženou, jejíž příběh nejen z prostředí církve přinášíme.


Vzhledem ke svému původu nemohla vystudovat vysokou školu, a proto po maturitě absolvovala jazykový kurz a stala se zaměstnankyní v tehdejším Strojexportu. V té době se již znala s Karlem Faberem, s nímž se potkala ve vyšehradském pěveckém sboru. V podstatě se jednalo o katolické společenství, jehož členové usilovali o společný duchovní růst a pořádali nejrůznější brigády a akce. Po nešťastné události, při níž utonul jeden z členů, nastalo vyšetřování a byly uděleny postihy, protože toto společenství nebylo organizováno pod žádnou povolenou hlavičkou (například Svazu mládeže atd.). Dostala prokurátorskou důtku, byla vyhozena z práce, ale naštěstí se jí podařilo najít jinou práci. Již jako vdaná za Karla Fabera se společně odstěhovali do jižních Čech, kde měl manžel práci. Tam vytvářeli otevřené křesťanské společenství a vychovali dvě děti. Podíleli se na teologickém vzdělávání, které tajně vykonávali nejrůznější kněží, nadále udržovali kontakty s Jiřím Reinsbergem a odvážně čelili nátlaku StB a jiných státních orgánů, kterým se jejich víra nelíbila. Po listopadu 1989 se pamětnice i nadále angažovala a pomáhala založit českobudějovickou charitu, posléze pracovala pro organizaci Magdala (proti obchodu se ženami) a se společností Ackermann-Gemeinde, jejíž českou pobočku nakonec vedla. Za svou činnost dostala od německého prezidenta vyznamenání Německý záslužný kříž. - upravený text Paměti národa


Francesca Stanislava Šimuniová
a farářka Martina Viktorie Kopecká

Sestra Francesca a evangelická farářka Kopecká debatovaly o ženách v církvi. Jejich rozhovor vedený redaktorkou Katolického týdeníku Alenou Scheinostovou jsme pro Vás natočili.


Sestra Francesca Stanislava Šimuniová

Na počátku roku 2021 byla zvolena abatyší česko-německého opatství Benediktinek Venio. Pohybuje se mezi mnichovským a bělohorským klášterem v Praze. Původně vystudovala speciální pedagogiku na Karlově univerzitě, pracovala mezi postiženými lidmi a se seniory. Rok žila také na Sibiři v Krasnojarsku.

Původně byla evangelička. Na katolickou víru konvertovala až roku 2008, což je také rok jejího vstupu do řádu. Jméno si zvolila podle svaté Františky římské. Je činná v ekumenickém dialogu, pracovala s mladými lidmi, kterým zpřítomňovala dědictví českého holocaustu, a do se kromě řízení komunity chce věnovat i psychoterapii.


Martina Viktorie Kopecká

Je farářkou Československé církve husitské, v současné době působí u svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí a také ve Strašnicích. Vystudovala teologii na Husitské teologické fakultě fakultě Univerzity Karlovy a také psychologii a speciální pedagogiku. Původně pracovala v nadnárodní korporaci.

Církev Československou husitskou zastupuje až od roku 2014 - a to hned ve Světové radě církví. Předsedá jednomu z jejích poradních orgánů, který se jmenuje ECHOS, Ozvěny hlasů mladých. Účastnila se také katolické synody o mladých lidech v Římě v roce 2018 a to jako jediná vysvěcená žena. Od roku 2020 je prezidentkou českého festivalu Meeting Brno. Veřejnost jí zná jako autorku populárního blogu Deník farářky a soutěžící v taneční soutěži Star-Dance. Je i rodinnou terapeutkou.