Adventní čas

01.12.2020

Tuto neděli jsme oslavili první adventní neděli a zápalili svíci proroků, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Advent pro nás znamená nejenom dobu příprav na Vánoce, ale hlavně dobu klidu, radosti, dobrosrdečnosti a rozjímání. Zejména představuje čas naděje, který momentálně tolik postrádáme. Druhá adventní nedělel odkazuje na osobu Jana Křitele a vyzývá k obrácení srdce a oznamuje Kristův příchod. Svíci nazýváme betlémskou, jelikož nám připomíná Ježíškovy jesličky. Třetí neděle adventní nebo - li radostná odkazuje k blížící se radosti z Kristova příchodu. Zapalujeme svíci pastýřskou. Poslední adventní neděle je časem největší radosti a naplnění, jelikož předchází narození Ježíše. Svíce je andělská, jelikož s sebou nese mír a klid.

Doufáme, že v tomto čase naleztene právě kýženou radost a klid.

Vaše SAG