Konference 2024 započala!

09.02.2024

Dlouho očekáváná konference Sdružení Ackermann-Gemeinde má za sebou již první den!

Máme velkou radost z toho, že zahájení konference v Hradci Králové mělo tak výřečné a zajímavé řečníky, kteří dokázali téma konference "Od smíření ke společné budoucnosti – přínos přeshraniční spolupráce pro jednotnou EU" otevřít k různým perspektivám. 

V prostorách Nového Adalbertina jsme přivítali nejenom biskupa Vokála, ale i předsedu SAG Mons. Pintíře tak jako předsedu sesterské organizace Ackermannn-Gemeinde Albert-Peter Rethmana, i ředitelku ČNFB Petru Ernstberger a samozřejmě i naše partnery konference, Konrad-Adenauer-Stiftung skrze Terezu Domkářovou.

Úvodní referát výborně uchopil ministr Dvořák, který nejenom zmínil základní pilíře česko-německé historie, ale dal i možnost všem účastníkům se plnohodnotně pustit do diskuze - ať už byla o česko-německých vztazích, válce na Ukrajině, Evropské unii a předsednictví anebo o přijetí eura.