Panelová diskuse: "Německé politické nadace v České republice a jejich přínos bilaterálním vztahům"

29.11.2021

Friedrich-Ebert-Stiftung si pro Vás připravila moderovanou, česky a německy tlumočenou diskusi o německých politických nadacích v České republice.

"Politické nadace v Německu představují důležité aktéry v oblasti sociálního a demokratického vzdělávání, kteří plní své úkoly nezávisle, na vlastní odpovědnost a s intelektuální otevřeností. Politické nadace jsou právně i fakticky nezávislé na jim blízkých politických stranách a jsou důležitou součástí politické kultury v Německu.

Nadace se svými zastoupeními vykonávají vzdělávací činnost také v České republice. Poprvé se všichni vedoucí těchto pražských nadací sejdou ke společné panelové diskusi v Praze. Společně představí fungování nadací a budou diskutovat o česko-německých vztazích a vlivu pandemie koronaviru na společnou přeshraniční spolupráci." - Friedrich-Ebert-Stiftung


Diskuse proběhne přes v úterý 30.11.2021 od 18 do 19:30 přes Zoom


Více informací se dočtete na webových stánkách nadace či přímo v pozvánce, kde najdete taktéž link na Zoom.