Česko-německé setkání dětí a mládeže - "Plasto Fantasto"

29.10.2019

Přes 50 německých a českých dětí, nový Temaler. To bylo Plasto Fantasto 2019!

S tématem "Mutmacher" jsme začínali Plastotýden. Bavili jsem se, kdo a co je pro nás Jako dva autobusy německých a českých dětí v hostelu v
Haidmuhle dorazil a šli do pokojů, první lidé navázali kontakty
s českými dětmi. Ale ve skutečnosti to začalo až příští ráno
snídaně byla tzv. S-S-S, takže došlo ke zpěvu sportovní jazykové animace. Tam jsi mohl
Vyberte, kterou ze tří věcí chcete dělat. Ten operoval
Dávám přednost sportu, zatímco jiní dávají přednost zpěvu nebo učení češtiny nebo němčiny.

Tam jste se dozvěděli něco jako: Dobrý den, jak se máte? Co tedy znamená: Ahoj jak se [mas] * 1? Pak můžete
jeden např. "Dobrá" odpověď, to by byla: [Dobre] * 2.
Nakonec to však nebyla jediná věc; Odpoledne se hrály RPG a
Na oběd. Ale buďte opatrní, pokud si nejste opatrní, vynecháte ovládací prvky
Brokolice, proto vám doporučuji udržovat pokoj vždy čistý, jinak jsou
Dáma není moc potěšena ...
Večer byl na ohništi grilován chléb a příběh před spaním byl nahlas přečten. To však neznamená, že jsme se něco nenaučili doma
jít, také řečníci, kteří nás navštívili např. hlášeny na sociálních médiích nebo o tom, jak
Oběti druhé světové války se povzbuzovaly.

Poté, co jsme strávili čtyři nádherné dny v Haidmühle, jsme odešli do Landshutu
na federální zasedání Ackermanngemeinde. Setkali se tam nejen dospělí,
ale také Plasto děti a trochu starší z JA. Pak tam bylo
Opět spousta animací pro děti z Plasto Fantasto. Na večeři jsme se setkali s rodiči
a prarodiče AG v radnici Bernlochner Landshut. Ale nesetkali jsme se
Jídlo, ale také pro tanec typických písní, jako je polka nebo YMCA, kde všichni
hlasitě zpívat. I když další den byl den odjezdu, všichni měli
nádherný čas v Landshutu (a Haidmühle).
Doufám, že se znovu setkáme na příštím Plastu!
Brzy se uvidíme, vaše Miriam! 😉💕

Seznámení pomocí her jsou vždycky Spaß!
Seznámení pomocí her jsou vždycky Spaß!