Podzimní zasedání předsednictva Spirály 2022

24.11.2022

Dvakrát do roka se koná zasedání předsednictva Spirály. To letošní, podzimní se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu v dopoledních hodinách v prostorách emauzského opatství. Cílem našeho setkání bylo probrat události minulé a budoucí, které se staly nebo budou dít v naší organizaci. Sešli jsme se takřka v plném počtu, ačkoliv ne všichni se mohli zúčastnit prezenčně. Díky moderním technologiím však nebyl problém, aby se do dialogu zapojil i Pepa plující na lodi po Baltském moři

Zasedání bylo velmi produktivní. Probrali jsme, jak proběhla letošní setkání, především jsme se pobavili o tom, jak se povedla letní jazyková škola v Litoměřicích a podzimní setkání Spirály v Praze na Bílé Hoře. Dále jsme řešili, co nás čeká po změnách v kanceláři a lehce načali téma budoucnosti Spirály po těchto změnách. Spolupráce s našimi partnerskými organizacemi taky byla předmětem našeho jednání. V tomto ohledu se jedná především o spolupráci s Junge Aktion a Aktion West-Ost, se kterými jsme letos pořádali různé projekty.

Největším naším úkolem bylo však probrat, co se bude ve Spirále dít v příštím půl roce. Na přelomu roku nás čeká společné setkání s Junge Aktion v Bratislavě. Jeho přípravy jsou již v plném proudu, tématem je "Mládež a politika ve střední Evropě." V únoru pak následuje velká oslava letošního desetiletého jubilea Spirály. Ta proběhne v rámci konference Sdružení Ackermann-Gemeinde a právě předsednictvo dostalo za úkol se na přípravě této oslavy podílet. Po dlouhé debatě a vymýšlení jsme se usnesli na rámcovém programu této akce, rozdali jsme si úkoly a moc se těšíme na jejich realizaci.

Celé dopoledne bylo moc fajn. Moc se mi líbilo, že jsme se všichni sešli v dobré náladě a plni nasazení. Věřím tomu, že naše setkání bylo i velmi produktivní a doufám, že v příštích časech se také plody naší diskuse projeví a budou nést své ovoce.