Referent Michal Pehr

22.01.2022

Vážení příznivci SAG,

Česko-německá konference 2022 je již za dveřmi! V následujících dnech Vám budeme představovat naše referenty a referentky.

Po zahajovací části konference uslyšíte úvodní referát a koreferát k tématu: "Člověk a hranice".

Koreferát z historického aspektu přednese PhDr. Michal Pehr, PhD., český historik a politolog na Ústavu politologie FF UK Praha a katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.V letech 1995-2002 vystudoval obor historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého studia absolvoval řadu stáží a studijních pobytů. Studoval rovněž na Paris-Lodron Universität v Salzburku (2001). 2003-2018 působil jako pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a od roku 2002-2007 byl interním doktorandem Ústavu politologie FF UK Praha, kde též externě přednáší (např. Politické programy po roce 1945). Specializuje se především na problematiku novodobého českého politického myšlení a politického stranictví v Čechách, respektive v Československu a na historii třetí Československé republiky 1945-1948. Publikoval řadu studií v odborných časopisech a sbornících. Je členem několika odborných společností. Od roku 2010 je též zastupitelem města Louny a 2010-2018 byl též členem městské rady.


Veškeré informace o najdete na naší webové stránce Česko-německá konference 2022.

Dovolujeme si Vás upozornit, že přihlašování přes náš Online formulář je v plném proudu.


Na viděnou na konferenci!