Referentka Ivana Noble

29.01.2022

Vážení příznivci SAG,

Česko-německá konference 2022 je již za dveřmi! V následujících dnech Vám budeme představovat naše referenty a referentky.

V sobotních ranních hodinách proběhne panelová diskuse, kde se budou referenti a referentky věnovat tématu hranic z různých úhlů pohledu. Později dostane i publikum možnost se do diskutování zapojit - v rámci tzv. kulatých stolů.

prof. Ivana Noble, PhD., vedoucí Ekumenického institutu a doc. Tim Noble, PhD., docent na Ekumenickém institutu, se budou zabývat otázkou: Institucionální náboženství a vnitřní spiritualita - kde jsou hranice?Vystudovala teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na Heythrop College, University of London. V roce 1989 se aktivně podílela na společenských i univerzitních proměnách. Byla členkou ústředí studentského stávkového výboru, místopředsedkyní nově ustaveného akademického senátu Univerzity Karlovy. Aktivně se podílela na přípravách inkorporace teologických fakult do univerzity. Je farářkou v Církvi československé husitské. V roce 1994 spoluzakládala Institut ekumenických studií v Praze a byla jeho první ředitelkou. V současné době je profesorkou ekumenické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, bývalou prezidentkou evropské společnosti pro ekumenickou teologii Societas Oecumenica a členkou řady profesních organizací v oboru teologie. Zároveň vede Centrum excelence UK: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě. Mezi její hlavní publikace patří: Eseje z Ekumenické teologie (2019 anglicky), Teologická interpretace kultury v postkomunistickém kontextu (2010 anglicky), Po Božích stopách (2004, 2010 anglicky), Počet z naděje (2001 anglicky). Společně s manželem Timem Noble, Kateřinou Bauerovou a Parushem Parushevem vydala řadu monografií věnovaných pravoslavné teologii na Západě. Dále je jednou z autorek a editorkou kolektivní monografie Kdo je člověk? Teologická antropologie ekumenicky (2021). Její meditace, básně a litografie vyšly knižně pod názvem Opravna duší (2012). 


Veškeré informace o najdete na naší webové stránce Česko-německá konference 2022.

Dovolujeme si Vás upozornit, že přihlašování přes náš Online formulář je v plném proudu.

Na viděnou na konferenci!