Referentka Marie Gottfriedová

03.02.2022

Vážení příznivci SAG,

Česko-německá konference 2022 je již za dveřmi! V následujících dnech Vám budeme představovat naše referenty a referentky.

V sobotních ranních hodinách proběhne panelová diskuse, kde se budou referenti a referentky věnovat tématu hranic z různých úhlů pohledu. Později dostane i publikum možnost se do diskutování zapojit - v rámci tzv. kulatých stolů.

Mgr. Marie Gottfriedová, ředitelka základní školy v Trmicích a místní zastupitelka, promluví na téma Hranice online výuky pro školy a rodiče.Marie Gottfriedová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V trmické Základní škole působí od roku 1999. Od roku 2005 je její ředitelkou. Škola od roku 2004 uplatňuje pod jejím vedením inkluzivní vzdělávání, zasazuje se i o více mužů v pedagogice. V roce 2015 dostala ocenění Roma Spirit za vzdělávání romských dětí a Cenu Alice Masarykové za práci v oblasti lidských práv. Stala se Ředitelkou roku 2021.

Od roku 2012 je Marie Gottfriedová zodpovědná za církevní školství v litoměřické diecézi. Je i členkou spolku Pro kostely z.s., jemuž do roku 2018 předsedala. Od roku 2002 je místní zastupitelkou v Trmicích. Naposled kandidovala jako číslo 1 na kandidátce Sdružení nestraníků Trmice. 


Veškeré informace o najdete na naší webové stránce Česko-německá konference 2022.

Dovolujeme si Vás upozornit, že přihlašování přes náš Online formulář je v plném proudu.

Na viděnou na konferenci!