Rozloučení

08.01.2022

V těchto dnech probíhá poslední rozloučení s našim milým Tonim.

Pokud jste neměli možnost být na jeho pohřbu v Bamberku, přinášíme Vám příspěvek bamberského arcibiskupství, který se ohlíží za páteční mší.

Chtěli bychom zdůraznit slova kázání, která pronesl arcibiskup Ludwig Schick, a která snad dokáží vystihnout, čemu Anton zasvětil svůj život:

"Anton Otte hat sich sein ganzes Leben für die deutsch-tschechische Versöhnung eingesetzt, und dabei ist ihm Hervorragendes gelungen", sagte Erzbischof Schick und betonte: "Ohne Versöhnung keine Zukunft." Versöhnung sei niemals ein Ist-Zustand, sondern immer ein Prozess und Dauerauftrag. Für Versöhnung brauche es demütige, bescheidene und selbstlose Menschen. Otte habe an die Möglichkeit der Versöhnung geglaubt. Vom Himmel rufe er heute zu: "Lasst euch mit Gott versöhnen und versöhnt euch miteinander!" Auch in der Gefängnisseelsorge habe Otte den Dienst der Versöhnung ausgeübt. "Der Glaube an Gott, der die Menschheit so sehr liebt, dass er ihre Versöhnung und ihren Frieden will, ist Bedingung und Ansporn zur Vergebung, auch von menschlich Unvergebbarem", so Erzbischof Schick.

V překladu:

"Anton Otte zasvětil celý svůj život česko-německému smíření a dosáhl při tom vynikajících úspěchů," řekl arcibiskup Schick a zdůraznil: "Bez smíření není budoucnosti." Smíření není nikdy skutečným stavem, ale vždy procesem a trvalým posláním. Smíření vyžaduje pokorné, skromné a nesobecké lidi. Otte věřil v možnost smíření. Dnes volá z nebe: " Smiřte se s Bohem a smiřte se mezi sebou! Otte také vykonával službu smíření ve vězeňské kaplanské službě. "Víra v Boha, který miluje lidstvo natolik, že chce jeho smíření a mír, je podmínkou a podnětem k odpuštění i toho, co je lidsky neodpustitelné," řekl arcibiskup Schick.