Sesterská organizace Ackermann-Gemeinde slaví 75 let od svého založení!

13.01.2021

Před 75 lety, 13. ledna 1946, přišli katoličtí vyhnanci z Čech, Moravy a Slezska do Mnichova. Toto setkání je považováno za vznik Ackermann-Gemeinde. Důraz byl kladen na ,,modlitbu smíření a slibu'', kterou vyslovil augustiniánský kněz Paulus Sladek. V té se říká: ,,Navštívil jsi nás s velkým zármutkem kvůli našim hříchům. Ale vše, co jsi nám provedl, Pane, jsi provedl podle spravedlivého soudu. Nemusíme se ptát na hříchy ostatních, musíme přiznat svou vlastní vinu. Naše služby byly zahálčivé, nemilosrdní a bezcitní k ostatním, lhostejný k vaší milosti a svátostem. Také máme podíl na vině, kterou naši lidé utrpěli. Přiznáváme a litujeme.'' Dále pokračuje: "Chceme znovu převzít křesťanskou odpovědnost. Myšlenky na pomstu a odplatu by neměly znovu zvítězit nad našimi srdci. Chceme ti přenechat naše dílo, neboť jsi Pánem nad všemi národy a k tvému soudu každého přivoláš."

Statečná a průkopnická slova z ledna 1946, na nichž svou integraci a Česko - německé usmíření Ackermann-Gemeinde postavila.

Sdružení Ackermann-Gemeinde své sesterské organizace přeje z celého srdce všechno nejlepší k 75. výročí! Velmi nás těší, že jsme na činnost Ackermann-Gemeinde mohli navázat i v České republice! 

Text a foto: AG

překlad: SAG