Setkání předsednictva Spirály

20.09.2020

Letošní podzimní zasedání předsednictva Spirály Sdružení Ackermann-Gemeinde se konalo druhý záříjový týden 2020 v Praze. V rámci tohoto setkání se předsednictvo seznámilo s aktuálními výzvami, úkoly a novými rolemi v rámci předsednictva i SAG.
Také jsme reflektovali proběhlé akce, které se letos mohly uskutečnit pouze v omezeném rozsahu a plánovali společné akce Spirály s partnerskou organizací Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde


Děkujeme za aktivní účast všem přítomným.

Vaše předsednictvo