Služebně v Brně :)

18.04.2024

Koncem března se konalo Brněnské sympozium Ackermann-Gemeinde. Tato akce je velmi podobná česko-německé konferenci pořádané SAG. Letošní téma znělo "Kam směřuje sředo-východní Evropa? Rizika a výzvy Zeitenwende".

Jelikož jsme na tomto setkání s Piou patřily do týmu pomocníků, měly jsme možnost nejen navštívit Brno, ale také se zúčastnit některých částí této akce.

Jelikož jsme v pátek ráno jely autobusem z Prahy, dorazily jsme do hotelu International, kde se Sympozium konalo, kolem poledne. Po obědě bylo naším úkolem pomoci účastníkům s registrací v kanceláři konference. Poté začal program uvítacími projevy a v konferenční kanceláři nastalo ticho. Naše směna trvala až do konce programu toho dne, aby se mohli zaregistrovat i hosté, kteří přijeli později. Po skončení programu jsme šly do nedalekého baru a pak jsme šly spát, protože jsme musely druhý den brzy ráno vstávat.

Sobotní dopoledne začalo slavnostním předáním cen v soutěži studentských esejí na téma "Může být Západ ještě zachráněn?". S Piou jsme si poslechly eseje a byly jsme překvapeni tolika různorodými odpověďmi na stejnou otázku. Poté jsme se rozhodly, že příští rok do soutěže určitě něco napíšeme. Stane se tak doopravdy? Uvidíme 😊

Po obědě jsme se prošly městem a daly si s Amálií kávu. Nedaleko našeho hotelu bylo muzeum robotů, tak jsme si tam objednaly flat white. Nejdřív jste se vyfotili u automatu a pak vám kávu připravil robot. V mléčné pěně pak byly rozpoznatelné fotografie, které jsme pořídily. Byla to opravdu velmi zvláštní káva.

Poté jsme se trochu prošly po městě a prohlédly si sochu rytíře na Moravském náměstí.

Na odpolední program jsme měly různé možnosti. Mně byl přidělen bod programu, v němž se promítal film o vzpomínkách vysídlenců a emigrantů. Poté následovala beseda s režisérem a otázky. Jelikož jsem byla zodpovědná za rozdávání sluchátek, mohla jsem se na film, který byl velmi zajímavý, také podívat.

Před večerní velkou recepcí jsme se všichni společně odebrali do kostela Nanebevzetí Panny Marie na bohoslužbu, která se konala v němčině. Všem českým účastníkům byly rozdány překlady.

Na slavnostní recepci v Dietrichsteinském paláci pronesl spolkový předseda Ackermann-Gemeinde několik slov k hostům a poté začal raut. Byl to velmi příjemný večer, při kterém jsme si mohli popovídat s ostatními účastníky a elegantně tak završit celý den.

Neděle byla posledním dnem naší krátké "služební cesty" a po pomoci s rozdáváním sluchátek jsme se musely rozloučit.

Výlet do Brna mohu jen doporučit a už teď se těším, až se opět vrátím v červnu na festival Meeting.