Tři králové

06.01.2024

Milí příznivci SAG,

Tři králové přinesli Ježíši dary zlato, kadidlo a myrhu, symbolizující uznání jeho božství, oběť a lidskou podstatu. Tento svátek nás povzbuzuje k hledání vlastního vnitřního pokladu, k následování světla Boží moudrosti a k přinášení darů laskavosti a soucitu druhým. Můžeme se inspirovat jejich cestou hledání pravdy a světla ve svém životě, ať už prostřednictvím modlitby, meditace nebo služby bližním. Tři králové nám připomínají, že skutečné bohatství spočívá v nalezení Krista v našem srdci a v radosti sdílet tuto lásku s ostatními.