Válka na Ukrajině

19.05.2022

SAG si pro Vás připravilo dvojici rozhovorů o současné situaci na Ukrajině. Naše pozváni přijal PhDr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie, který nás uvedl do historického kontextu a podělil se o jeho vnímání celého konfliktu. Bavili jsme se o mentalitě Rusů i o tom, zdali je v Rusku náboženská svoboda.