Válka na Ukrajině

02.06.2022

SAG si pro Vás připravilo dvojici rozhovorů o současné situaci na Ukrajině. Naše pozváni přijala prof. Ivana Noble PhD., vedoucí Ekumenického institutu Evangelické teologické fakulty UK. Paní profesorka mluvila nejen o současné tekuté společnosti a touze lídrů po moci, ale i o tom, jak důležité je vytrvat v pomoci a vyhnout se rezignovanosti.

Děkujeme za rozhovor!