Velikonoční setkání Junge Aktion 2023 - Velikonoce a krize

20.04.2023

Na první pohled by si slova Velikonoce a krize spojil málokdo - přesto jsou považována za nejstručnější popis toho, co Junge Aktion o Velikonocích zažila! Od středy 5. dubna do velikonočního pondělí 10. dubna se v Rohrském klášteře sešlo asi 30 mladých lidí z Německa a České republiky, aby jednak diskutovali o krizi institucí a aby společně oslavili Velikonoce.

Téma - byť široce formulované - však nabídlo i individuální pohled, a sice pod otázkou "Co mi dává oporu?". K debatám byli přizváni zástupci církve, státu a mládežnických sdružení. Z církevního prostředí nás přivítal otec Fabian Jürgens OSB a mladá angažovaná žena Eva Nentwichová. Oba se s námi podělili o své zkušenosti. Paní Adéla Chamrádová (Mladí lidovci) hovořila o významu mládežnických sdružení a jejich rozdílném postavení v Německu a v České republice. K roli státu se v tandemu vyjádřili Marcel Ladka (Nadace Konrada Adenauera, Praha) a Pavel Havlíček (Asociace pro mezinárodní otázky). Diskutovali jsme o tématech, která jsou sice aktuální a zajímavá, ale vzdálená naším životům - vždyť kdo z nás může někdy změnit komunikaci státu nebo reformovat církevní hierarchii? Všichni hosté se nějakým způsobem zmínili o tom, že každý z nás se může nebo by se spíše měl zapojit. Každý jednotlivec tak může přispět k lepšímu světu.

Kromě politiky byl na programu také reinscenace velikonočního příběhu a jeho prožívání. Společně jsme si vyslechli, jak umlkly zvony, pocítili jsme, jak bylo jídlo na Velký pátek skromnější a jak fantasticky zářil velikonoční oheň. Všichni jsme měli možnost v tichu nebo v rozhovoru rozjímat o svém životě - jako připomínku modlitby v Getsemanech. Jedním z nejhlubších zážitků bylo probuzení na nedělní bohoslužbu ve 4 hodiny ráno - nezapomenutelné.

Velikonoční liturgie a samozřejmě velký závěrečný večírek dodaly setkání slavnostní ráz a pocit sounáležitosti s lidmi, kteří se umí radovat ze svého života, ale zároveň jim není lhostejný svět. Všem zúčastněným patří velký dík!

Anna Císlerová