Jarní setkání Spirály

28.02.2024

"Tak jaký jen ten náš úkol?"

Tématem letošní česko-německé konference Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) bylo "Od smíření ke společné budoucnosti". Pro koho je však budoucnost společné Evropy obzvláště důležitá? Kdo ji bude především utvářet a řešit problémy s ní spojené? Odpověď zní: mladá generace – a to má rozhodně co říct! Z tohoto důvodu se v pátek, 9. února sešla mládež z Německa a České republiky v Hradci Králové pod tématem: "Mladá Evropa – jaký je náš úkol pro společnou budoucnost". Přestože byly první dojmy z města spíše šedivé a deštivé, prvotní workshop, společná diskuze s řečníky panelových kruhů, kulturní odpoledne nebo i sobotní oslava 25 let naší mateřské organizace přinesla do jednotlivých dnů zářivé okamžiky a v sobotu odpoledne dokonce i "ty opravdové" sluneční paprsky.

Víkend byl zahájen "speedfriendingem", při kterém následující otázky: "Koho považuješ za svůj vzor?" a tematické otázky typu: "Myslíš si, že vzdělávací systém ve tvé zemi dostatečně podporuje angažovanost mladých lidí?" vyvolaly živou diskuzi mezi účastníky. Otázky vztahující se k tématu již vykrystalizovaly příklady problémů vztahující se k angažovanosti mladých lidí. Ty pak byly dále rozvedeny během workshopu. Účastníci diskutovali ve dvou skupinách. Jedna skupina diskutovala o tom, co je motivuje k sociální, politické a každodenní angažovanosti. Druhá měla zjistit, co jim činí potíže aktivně se zapojit a co je demotivuje.

Na závěr byl uspořádán velký kulatý stůl, jehož cílem bylo najít řešení těchto bodů. Následovala prezentace různých iniciativ a kanálů sociálních médií, které přispívají k politickému vzdělávání a informování o světovém dění. Po podnětné diskuzi následovalo společné zakončení večera.

Druhý den ráno proběhlo tradiční "Statio", které se skládalo ze společného zpěvu a podnětů k utváření vlastní budoucnosti. Otázka, jaká jsou jejich obecná přání do budoucna vedla k zamyšlení, jak by jich mohli dosáhnout. K motivaci a převzetí kontroly nad utvářením své budoucnosti a vlastního života byl použit také úryvek z textu.

Plní energie dojela Spirála SAG i na společnou část konference – a to konkrétně na panelovou diskuzi, která se stává díky mládeži o to více pestrou. Zvláštní pozornost byla zaměřena na dva "zástupce mladé generace" v panelu, političku Helenu Martinkovou a novináře Kryštofa Jiříka. Druhý jmenovaný trefně poukázal na důležitou roli novinářů mladé generace ve vztahu k fake news. Kryštof Jiřík i Helena Martinková pamatují jen dobu, kdy je Česká republika součástí EU, a hovořili o tom, jak se výhody s tím spojené staly rychle samozřejmostí. Poté bylo možné se všemi řečníky hovořit v menších skupinkách. Celkově tak účastníci získali mnoho dalších poznatků a možnosti se aktivně zapojit do diskuze.

Po přestávce na oběd byla dalším bodem programu rallye městem Hradec Králové. Nejednalo se však o běžnou rallye nebo dokonce o prohlídku s průvodcem. Naopak – úkolem skupiny bylo vyřešit únikovou hru. Cílem bylo najít šperky, které byly ukradeny z Východočeského Muzea. Toto pátrání hráče zavedlo do všech koutů Hradce Králové a jen společně mohli řešit obtížné úkoly, luštit šifry a nacházet skryté znaky. Naštěstí se týmu nakonec podařilo zločin vyřešit právě včas před zahájením 25. jubilea SAG v Novém Adalbertinu.

Společně s členy SAG zažili všichni účastníci pestrý večerní program, od působivého nástupu a zpěvu chlapeckého sboru Boni Pueri, hudebního doprovodu kvarteta Exodus až po česko-německý kvíz, jehož vítězný tým byl z velké části složen z účastníků jarního setkání.

Toto vítězství bylo samozřejmě třeba náležitě oslavit, stejně jako 25. výročí založení SAG. Součástí oslav byla také stanoviště, jako byl například fotokoutek anebo možnost obtisknout ruku na plátno. Po návratu do místa ubytování některé oslavy pokračovaly i tam.

V neděli ráno, po bohoslužbě v krásné katedrále Svatého Ducha na náměstí, proběhlo závěrečné zamyšlení a tvorba plakátů. Poté, co všichni kreativně ztvárnili, jak sebe sami vidí jako mladé lidi v Evropě, bylo setkání zakončeno společnou pizzou.

Máme velkou radost z toho, že se v rámci setkání navázaly nové kontakty, mohli společně získat skrze bohaté diskuze perspektivy druhých a celým víkendem provázela přátelská atmosféra. Už se těšíme na další společná setkání – tak na viděnou na Velikonocích v Rohru!