Kulturní program Česko-německé konference II.

10.01.2022

V rámci Česko-německé konference 2022 jsme si pro Vás připravili zajímavý kulturní program, který zrcadlí téma hranic i česko-německý kontext.
Nyní Vám představíme jeho druhou část.

Naši Němci

Dlouho očekávaná výstava Collegia Bohemica byla slavnostně otevřena na podzim roku 2021. Seznamuje nás s dějinami německy mluvících obyvatel českých zemí od raného středověku do 20. století. Více informací o výstavě Naši Němci.

V rámci Konference jste zváni na komentovanou prohlídku.

Těšíme se na Vás!

Vaše SAG