Zemřel Mons. Anton Otte (*15. 8. 1939 - †29. 12. 2021)

29.12.2021

S velkou lítostí Vám oznamujeme, že ve středu, 29. 12. 2021 nad ránem, zemřel náš milý Mons. Anton Otte.

Anton Otte se narodil ve Vidnavě v německé rodině. I přes mnohá úskalí zůstala jeho rodina po druhé světové válce v Československu. V roce 1960 se společně s maminkou a s jeho sourozenci rozhodl odejít do Německa, kde začal studovat teologii a v roce 1967 byl vysvěcen na kněze v Bamberku. Po Sametové revoluci zastupoval německé Ackermann-Gemeinde v České republice, a stal se právě proto neodmyslitelnou součástí česko-německých událostí a tváří česko-německého smíření nejenom v naší německé sesterské organizaci Ackermann-Gemeinde, ale zejména v našem spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde a v Emauzském opatství.  

V roce 2001 byl jmenován nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, o čtyři roky později se stal jejím sídelním kanovníkem. V letech 2010 - 2011 byl děkan kapituly a od roku 2011 do roku 2014 proboštem. 

Mezi další jeho velké úspěchy rozhodně patří vyznamenání Řádem T. G. Masaryka (1996), získání Spolkového kříže za zásluhy - Bundesverdienstkreuz am Bande, (1997) anebo čestné občanství města Vidnava za celoživotní přínos v rozvíjení česko-německých vztahů. ¨

Dne 31. 1. 2001 ho Jan Pavel II. jmenoval papežským kaplanem. 

Více o jeho životě si můžete přečíst v knize rozhovorů "Anton Otte Vzdálená Evropa?", která Vám přiblíží jeho neuvěřitelný a pestrý život zasvěcený nejenom česko-německému smíření a porozumění. Připravil ji Josef Beránek v nakladatelství Vyšehrad.

Mons. Anton Otte zemřel v Německu, kde v poslední době trávil čas se svou sestrou a švagrem. Naposledy jsme se s Antonem mohli společně setkat a potkat v rámci Česko-německého pikniku na Vyšehradě, který se konal v létě tohoto roku.

Místo a datum pohřbu se momentálně domlouvají, určitě Vás o nich budeme včas informovat.

Všem pozůstalým, jeho rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.  

kancelář SAG